1

Topic: Programy telewizyjne

[***] Dzisiaj na tvp kultura Portrety - „Zapamiętać sen. Maria Fołtyn” 18:30.

2014 to rok Richarda Straussa.