1

Topic: Maria Fołtyn

W osobie Marii Fołtyn – Pani Marii – Trubadur stracił nie tylko wybitną artystkę, ale też bratnią duszę i przyjaciela.

Znajomość nawiązana podczas jednego z pierwszych spotkań młodego klubu operowego zaowocowała współpracą przy kolejnych Konkursach Moniuszkowskich, przywilejem przyznawania przez Trubadura nagrody publiczności i szansą opracowywania Dodatku Moniuszkowskiego, a także rozmowami podczas przypadkowych spotkań na spektaklach i koncertach – przede wszystkim o operze, która dla Pani Marii była równie ważna jak dla nas. Razem czekaliśmy na premiery i debiuty,  komentowaliśmy operowe wzloty i upadki, chodziliśmy za kulisy pogratulować artystom. Obecność Pani Marii była jedną z istotnych przyczyn, dla których kiedyś w Operze Narodowej czuliśmy się u siebie.

Agata Wróblewska
sekretarz OKMO „Trubadur”