1

Topic: Spotkanie klubowe

Witam,

Jest już wstępny termin najbliższego spotkania "Trubadura": 23 czerwca 2012, godz. 16:00, Lokal Użytkowy w Warszawie (ul. Brzozowa 27/29).

Główny punkt programu to walne zebranie "Trubadura" i wybór nowych władz (kadencja właśnie upływa, obecny zarząd nie kandyduje na kolejną). Powinniśmy też zastanowić się wspólnie nad pomysłami na dalszą działalność klubu.

Członkowie "Trubadura" dostaną więcej szczegółów pocztą.

Pozdrawiam,
Jakub Wróblewski

2

Re: Spotkanie klubowe

W ramach przypomnienia: to już dziś!

Pozdrawiam i zapraszam,
Jakub Wróblewski

3

Re: Spotkanie klubowe

Witam,

Podsumowanie tego, co zostało ustalone na Walnym Zebraniu:

- Zaprzestajemy wydawania papierowej wersji Trubadura, z wyjątkiem ostatniego numeru, który ukaże się w tym roku. Zachęcam przy okazji do nadsyłania tekstów!

- Stronę internetową "Trubadura" rozbudujemy do postaci pozwalającej na łatwe zamieszczanie artykułów.

- Zmieniliśmy Statut, zmniejszając liczebność władz i upraszczając ich strukturę.

- Wybraliśmy nowy, zmniejszony zarząd (Tomasz Pasternak, Agata Wróblewska, Jakub Wróblewski) rozumiany jako tymczasowy. Po zaplanowanych przekształceniach, za rok na kolejnym Walnym Zebraniu zdecydujemy, czy Klub nadal ma istnieć w sensie prawnym, a jeśli tak, to kto będzie w zarządzie.

Pozdrawiam,
Jakub Wróblewski

4

Re: Spotkanie klubowe

Witam,

Sąd zakwestionował niektóre zapisy nowego statutu, więc będziemy musieli zrobić poprawkowe Walne Zebranie: 14 października 2012, godz. 16:00, Lokal Użytkowy w Warszawie (ul. Brzozowa 27/29). Po zebraniu, o godz. 17:00, odbędzie się spotkanie z cyklu "O operze przy deserze" z Justyną Stępień.

Zastrzeżenia sądu dotyczą liczebności komisji rewizyjnej (powinniśmy powiększyć ją do 3 osób) i niprzekazania kompetencji zlikwidowanego sądu koleżeńskiego innym organom.

Pozdrawiam,
Jakub Wróblewski

5

Re: Spotkanie klubowe

jakubw wrote:

Zastrzeżenia sądu dotyczą liczebności komisji rewizyjnej (powinniśmy powiększyć ją do 3 osób)

Tres faciunt collegium smile

6

Re: Spotkanie klubowe

Witam,

Spotkanie odbyło się według planu, zmieniliśmy statut, wybraliśmy trzecią osobę do Komisji Rewizyjnej. Z aktualności klubowych: nadal zamierzamy wydać ostatni drukowany numer "Trubadura" (choć pewnie niekoniecznie przed końcem roku). Będziemy się też starać o udział w pracach Konkursu Moniuszkowskiego, podobnie jak to było w poprzednich edycjach.

Pozdrawiam,
Jakub Wróblewski

7

Re: Spotkanie klubowe

Witam,

Kolejny czerwiec, kolejne Walne przed nami.
Zapraszamy w sobotę 29 czerwca, godz. 16:00 do kawiarni Antrakt w Warszawie, pl. Piłsudskiego 9.

Sprawozdanie za rok 2012 można obejrzeć na stronie klubowej:
http://trubadur.pl/informacje-o-klubie/sprawozdania

Zapraszam,
Jakub Wróblewski
w im. zarządu OKMO Trubadur

8

Re: Spotkanie klubowe

Witam,

Spotkanie odbyło się zgodnie z planem. Najważniejsze ustalenia:

- Nie wydajemy ostatniego papierowego numeru Trubadura. Materiały, jakie udało się zgromadzić, są na tyle nieliczne (zwłaszcza w odniesieniu do bieżących wydarzeń), że nie uzasadniają ponoszenia wysokich kosztów druku i wysyłki. To znaczy, że przenosimy się całkowicie do Internetu - zaległe artykuły zaczęły się już pojawiać, kolejne w drodze.

- Skoro nie planujemy wydatków na druk, zasobów finansowych Klubu wystarczy na długo. Nie ma więc potrzeby regularnego zbierania składek - zawieszamy składki członkowskie do odwołania, kolejne wpłaty będą traktowane jako darowizny. Nadal zachęcamy do przekazywania 1% podatku w rozliczeniu rocznym - te kwoty powinny wystarczyć na utrzymanie serwera WWW.

Pozdrawiam i zachęcam do nadsyłania relacji, recenzji, artykułów,
Jakub Wróblewski

9

Re: Spotkanie klubowe

Witam,

Zapraszamy na kolejne Walne Zgromadzenie w niedzielę, 22 czerwca 2014 o godz. 18:00, na placu przed Warszawską Operą Kameralną.
Sprawozdania za rok 2013, których zatwierdzenie jest jednym z przedmiotów spotkania, można znaleźć na stronie:
http://trubadur.pl/informacje-o-klubie/sprawozdania

Zapraszam,
Jakub Wróblewski
w im. zarządku OKMO Trubadur